Jak vyrobit cookies

2023-02-15

Sušenka je vhodná potravina vyrobená z pšeničné mouky, cukru, oleje a dalších hlavních surovin přípravou těsta, válením, tvarováním, pečením a dalšími procesy.


Průběh procesu:

Zpracování surovin a pomocných materiálů - modulace těsta - válení těsta - formování - pečení - chlazení a balení.Příprava těsta:


1. Příprava tuhého těsta:
Je třeba poznamenat, že pořadí přidávání přísad je přidání mouky, vody, cukru a dalších surovin před přidáním oleje; množství použitého cukru by nemělo přesáhnout 30 % hmotnosti mouky a množství oleje by nemělo přesáhnout 20 % hmotnosti mouky; teplota těsta by měla být řízena na 36-40 ° C; po promíchání je obecně nutné stát 15-20 minut, aby se natažené těsto vrátilo do uvolněného stavu a dosáhlo se účelu snížení napětí a viskozity.

2. Příprava křehkého těsta:
Pořadí přísad je dát nejprve olej, cukr a vodu, pak mouku, škrob, sušené mléko a další suroviny; množství cukru může obecně dosáhnout 32-50% hmotnosti mouky, množství oleje může dosáhnout 40-50% hmotnosti mouky, množství vody lze regulovat v rozmezí 3-5%, teplota mouky míchání lze regulovat při 20-26 °C, dobu míchání mouky lze regulovat na 5-10 minut, množství škrobu lze regulovat na 5-8 % hmotnosti mouky a obvykle se udržuje po dobu 10-15 min. Příprava kynutého sušenkového těsta:

Obecně se používá sekundární míchání mouky a fermentace. Poprvé je množství mouky s vysokým obsahem lepku 40-50%, množství mouky je 40-50% vody, 0,5-0,7% čerstvého droždí, 1% cukru a 6-10 hodin kvašení ; Podruhé přidejte zbývající suroviny a pomocné suroviny, pořádnou vodu a vyberte slabou mouku, aby se produkt uvolnil.
Válení těsta:

Účel:

1. Z sypkého těsta vytvořte těsto s určitou přilnavostí, které není snadné při provozu zlomit.

2. Zlepšit povrchovou úpravu výrobku

3. Odstraňte z těsta nějaké bublinky, zamezte velkým dírám v polotovaru sušenek po upečení a vylepšete vnitřní strukturu výrobku.

4. Vytlačte těsto do pravidelného tvaru a tloušťky, která odpovídá požadavkům na formování, aby se usnadnila operace formování.
formování:

Jedním typem je tvarování těsta, včetně děrování, potiskování válečkem, řezání válečkem, vytlačování pásů atd. Tvarování otisků je použitelné pro různé druhy těsta, tvarování válečkovým tiskem je použitelné pouze pro křehké těsto, tvarování řezáním válečkem: široká použitelnost.

Jedním typem je tvarování povrchové kaše, včetně klížení, vytlačování atd.
upéct:

Pečení sušenek je proces přeměny jídla na jídlo, doprovázený změnami obsahu vody, objemu, barvy a chuti;

Proces pečení sušenkového předlisku obecně zahrnuje: expanzi, určitý typ, dehydrataci, barvení a pomalé chlazení
Chlazení: koncový bod 38-40 â

Přirozená rychlost lámání sušenek úzce souvisí s teplotou chlazení sušenek.Pokud je teplota chlazení příliš nízká a rychlost chlazení příliš vysoká, vlhkost na povrchu sušenky se rychle odpaří a vnitřní vlhkost se rychle přesune do vnější vrstvy hnané teplem. Silná výměna tepla a odpařování vlhkosti způsobí silné napětí uvnitř sušenky a relativní poloha pevných částic v sušence se posune, což se bude s časem zvyšovat. Když tato deformace dosáhne určitého stupně, vazebná síla samotné sušenky jí nestačí konkurovat, na dortovém korpusu se objevují praskliny.
Samozřejmě, pokud máte svůj vlastní stroj na výrobu sušenek, výrazně to sníží spotřebu práce a bude to pohodlné a šetří práci.
  • QR