Jak řešit problémy se sušenkovým vybavením

2021-09-26

Stroje se občas porouchají. Co máme dělat, když se porouchají?
1. Olejové čerpadlo zařízení na sušenky nedodává olej
(1) V olejovém čerpadle zařízení na sušenky je vzduch: otevřete spoj výstupní trubky oleje pro výfuk;
(2) Olejový filtr zařízení na sušenky je ucpaný: zařízení na sušenky čistí vzduch v olejovém čerpadle;
(3) Sedlo olejového ventilu zařízení na sušenky neodpovídá: vyměňte nebo opravte odpovídající díly.
2. Olejové čerpadlo je nestabilní
(1) Viskozita oleje zařízení na sušenky je příliš malá: vyměňte čistý olej za vhodnou viskozitu;
(2) V olejovém okruhu zařízení na sušenky je vzduch: odstraňte vzduch z olejového okruhu;
(3) V pístu zařízení na sušenky je něco: čištění částí;

(4) V zařízení na sušenky dochází k úniku oleje: zjistěte únik oleje a odstraňte jej.

  • QR